วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึกประจำวัน เดือนธันวาคม

ตอนเช้าคุมเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำสถิติการมาเรียนของนักเรียน แจกคูปองอาหารกลางวัน ตอนเช้าไม่มีสอน มีสอน Computer ตอนบ่าย ป.4/1 ป.4/2 วันนี้สอนเรื่องการจัดเอกสารใน โปรแกรม Microsoft Word ให้นักเรียนรู้จักวิธีการจัดเอกสาร ให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา วิธีการทำทำได้จาก ไอคอนที่อยู่ที่หน้าจอโปรแกรม กับมีอีก 1 วิธี คือการใช้ คีย์ลัด การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย เด็กเข้าใจและเรียนรู้เรื่องดีค่ะ ไม่มีปัญหาใดๆๆ ตอนเย็นส่งเด็กข้ามถนน กลับบ้านค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552